17 Օգոստոսի, 2018

040 Մասնագիտական խորհուրդ

040 Երկրաֆիզիկայի

Խորհուրդը կարող է կազմակերպել թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություններ.

ԻԴ.01.08 երկրաֆիզիկա, օգտակար հանածոների երկրաֆիզիկական մեթոդներ (ֆիզիկամաթեմատիկական, երկրաբանական, տեխնիկական գիտություններ) մասնագիտությամբ՝ հետևյալ կազմով.

Սևադա Հովհաննիսյան — նախագահ, ֆ.մ.գ.դ., թղթ.-անդամ, ԻԴ.01.08

Ռոբերտ Մինասյան — փոխնախագահ, ե.գ.դ., ԻԴ.01.08

Ջոն Կարապետյան — գիտքարտուղար, ե.գ.թ., ԻԴ.01.08

Արտուշ Թամրազյան — ե.գ.դ., ԻԴ.01.08

Անդրեյ Ավետիսյան — ֆ.մ.գ.դ., ԻԴ.01.08

Անահիտ Սիմոնյան — ֆ.մ.գ.դ., ԻԴ.01.08

Վանանդ Գրիգորյան — ֆ.մ.գ.թ., ԻԴ.01.08

Էդուարդ Գյոդակյան — ֆ.մ.գ.թ., ԻԴ.01.08

Հմայակ Հովհաննիսյան — ե.գ.թ., ԻԴ.01.08

Համլետ Գասպարյան — ե.գ.թ., ԻԴ.01.08