17 Օգոստոսի, 2018

Գիտական ստորաբաժանումներ

I. Երկրաֆիզիկայի բաժին

Կառուցվածքային երկրաֆիզիկայի և երկրադինամիկայի լաբորատորիա

Հետախուզական երկրաֆիզիկայի և բնապահպանության լաբորատորիա

Երկրի մագնիսականության և հնէամագնիսականության լաբորատորիա

II. Սեյսմաբանության և երկրաշարժերի կանխագուշակման բաժին

Սեյսմաբանության լաբորատորիա

Օջախի ֆիզիկայի և երկրաշարժերի կանխագուշակման լաբորատորիա

III. Սեյսմակայուն շինարարության և ինժեներային սեյսմաբանության բաժին

Սեյսմիկ վտանգի գնահատման լաբորատորիա

Կառույցների սեյսմակայունության և շինարարական կոնստրուկցիաների լաբորատորիա

Տեսական ուսումնասիրությունների լաբորատորիա

IV. Երկրաֆիզիկական սարքաշինության բաժին

Չափաբանական լաբորատորիա

Արտադրամաս

Գյուլագարակի համալիր երկրաֆիզիկական դիտակայան

Գառնիի երկրաֆիզիկական դիտարանային դիտարկումների լաբորատորիա

Երկրա տեղեկատվական համակարգեր