16 Օգոստոսի, 2018

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

  • Շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննություն:

  • Տարածքների սեյսմիկ վտանգի գնահատում:

  • Տարածքների ինժեներա-երկրաբանական պայմանների ուսումնասիրություններ:

  • Ջրային ռեսուրսների որոնողական աշխատանքներ:

  • Սեյսմահետախուզական, էլեկտրահետախուզական, մագնիսահետախուզական աշխատանքներ:

  • Ջրամբարների, պոչամբարների մշտադիտարկման ստուգիչ-չափիչ սարքավորումների նախագծում, պատրաստում և տեղադրում: