5 Նոյեմբերի, 2018

Երկրաֆիզիկական սարքաշինություն

Հակասեյսմիկ պաշտպանության համակարգ Համապարփակ ութ մուտքանի սեյսմիկ տվյալների գրանցիչ Միկրոտատանումների սեյսմոմետր
Դյուրակիր տատանողական հարթակ Եռաբաղադրիչ դյուրակիր արագույթան տվիչ Եռաբաղադրիչ արագացման տվիչ
Եռաբաղադրիչ արագացման տվիչ Եռաբաղադրիչ արագության տվիչ Ջրի մակարդակաչափ
Ջրի  մակարդակի ստուգիչ-չափիչ խելացի համակարգ