Օգոստոսի 16, 2018

Գիտական ուղղություններ

 • Գեոֆիզիկա
 • Տարածաշրջանային երկրաֆիզիկա
 • Հանքարդյունաբերություն Երկրաբանություն
 • Տեսական երկրաֆիզիկա
 • Ճարտարագիտական երկրաֆիզիկա
 • Բնապահպանական երկրաֆիզիկա
 • Երկրի մագնիսական դաշտը
 • Paleomagnetism
 • Սեյսմոլոգիա
 • Ակնկալելով երկրաշարժերը
 • Տեխնիկական սեյսմոլոգիա
 • Ուժեղ Ground Motion Database, վերլուծություն եւ մոդելավորում
 • Սեյսմիկ վտանգի եւ ռիսկի գնահատման
 • Երկրաշարժի ճարտարագիտություն եւ կառուցվածքային դինամիկա
 • Երկրաբանական սարքավորումների մշակման եւ արտադրության